Read More

MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS

VP2-6.3.1-20| Új támogatási lehetőség a fiatal gazdáknak kevesebb kötelező vállalás mellett. A pályázat előnye, hogy egy profi üzleti-, és pénzügyi tervvel több millió Ft szabad felhasználású vissza nem térítendő támogatás szerezhető.

Pályázók köre

 1. őstermelő
 2. egyéni vállalkozó
 3. szociális szövetkezet

Igazolás szükséges arról, hogy az elmúlt évben

 • a mezőgazdasági termelés értéke elérte a 3000 euró STÉ-t, de nem haladta meg a 6000 euró STÉ-t, (előminősítés során megállapításra kerül) vagy
 • ezzel egyenértékű bevételük volt 2019-ben, vagyis 825.750 Ft és 1.651.500 Ft között – mezőgazdasági termelésből, vagy mezőgazdasági termékek feldolgozásából
 • bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt

Kötelező vállalások

 • a pályázó vállalja, hogy legkésőbb a 4. évre meghaladja a 6000 euró STÉ üzemméretet vagy az ezzel megegyező mezőgazdaságból származó bevételt, ami közel 1,7 millió Ft,
 • 9 hónapon belül megkezdi a támogatás felhasználását
 • a támogatói okirat kézhezvételét követő 24 hónapon belül képzésen vesz részt
 • fenntartja az őstermelő vagy egyéni vállalkozó státuszát a működtetési időszakban

Támogatás fajtája

Vissza nem térítendő, 100% szabad-felhasználású támogatás.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető támogatás 15 000 Euró (kb. 5 millió Ft)
 2. Támogatás intenzitása: 100%

Pénzügyi feltételek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd Ft. Várhatóan 476-an részesülnek támogatásban.

A pályázat időtartama

A kérelmek benyújtására 2020 októberétől lesz lehetőség.

Read More

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS

VP2-4.1.1-20| Új támogatási lehetőség az állattenyésztési ágazat állattartó telepeinek megújítására.

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, akik

 1. Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti évben – fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni.
 2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.
 3. FIGYELEM! A pályázati kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség! Kollektív projektnek minősül:
 • termelői csoport,
 • termelői szervezet,
 • mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet,
 • szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.
 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel

Támogatható tevékenységek köre

Állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • állathigiéniai előírásokhoz szükséges gépek,
 • állati termékek kezelésének eszközei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek
 • tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések (baromfi esetében)
 • körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter (szarvasmarha esetében)
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló (szarvasmarha esetében)
 • körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter (juh esetében)

Épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése
 • állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása
 • elektromos és hagyományos karám
 • kifutó és jártató kialakítása
 • férőhely kiépítése
 • termény, illetve takarmány tároló építése
 • alomszalma tárolását szolgáló építmények
 • méz tárolására alkalmas épület kialakítása
 • méhcsaládok teleltetésére alkalmas épületrész kialakítása
 • szellőztetés kialakítása, hűtési-fűtési rendszer kiépítése
 • takarmánytároló építése
 • etető- és itató rendszer kiépítése
 • tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetéssel technológiájának kialakítása

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (pl.: hőszigetelés, nyílászárócsere)
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • Világítási rendszerek korszerűsítése
 • Épületgépészeti fejlesztések
 • Új, energiatakarékos technológiák kiépítése

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Napelem
 • Napkollektor
 • Biomassza rendszerek
 • Hőszivattyú
 • Geotermikus energia használata
 • Biogáz termelés
 • Szélenergia felhasználása

Támogathatás az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható

 • Baromfi
 • Sertés
 • Szarvasmarha
 • Juh
 • Kecske
 • Lófélék (ló, szamár, öszvér)
 • Húshasznosítású galamb
 • Fürj
 • Nyúl
 • Méh
 • Csincsilla
 • Strucc
 • Emu
 • Fácán
 • Fogoly

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető támogatás 2 milliárd Ft
 2. Támogatás intenzitása: 40-70%

Pénzügyi feltételek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.

A pályázat időtartama

Indulás: 2020 októbere

Amennyiben Ön vállalkozása az fenti pontoknak megfelel, vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot:

További pályázattal kapcsolatos információ

Read More

KERTÉSZETI ÜZEMEK KORSZERŰSÍTÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS

VP2-4.1.3-20| Új támogatási lehetőség az üveg és fóliaborítású növényházak építésére és korszerűsítésére, a zöldség-gyümölcs hűtőházi kapacitások, hűtőtárolók és zöldség – és burgonyatárolók építésére, illetve a már meglévő létesítmények bővítésére, korszerűsítésére. Ezen felüli cél továbbá a betakarítás utáni áruvá alakítást szolgáló, válogatást és csomagolást szolgáló technológiák alkalmazása a kertészetekben.

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, akik

 1.  Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti évben – fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2019-ben alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni.
 2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.
 3. FIGYELEM! A pályázati kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség! Kollektív projektnek minősül:
 • termelői csoport,
 • termelői szervezet,
 • mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet,
 • szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.
 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel

Támogatható tevékenységek köre

Meglévő épületek energiahatékonysági fejlesztései

 • külső hőszigetelés
 • külső nyílászáró-csere
 • hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése
 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • technológiai korszerűsítés (pl.: válogatás, csomagolás)
 • szabályozott légterű tárolók kialakítása

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése

 • új üvegházak építése
 • új fóliaborítású növényházak építése
 • új építésű hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók építése
 • az áruvá készítést szolgáló létesítmények bővítése (pl.: termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló)
 • meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése és bővítése
 • meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók korszerűsítése és bővítése
 • telepi infrastruktúra fejlesztése (pl.: kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)

Meglévő épületekhez kapcsolódó megújuló energiát hasznosító technológiák fejlesztései:

 • Geotermikus energia hasznosítása
 • Napkollektor
 • Napelem
 • Hőszivattyú
 • Biomassza

Eszközbeszerzés

 • Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai
 • Speciális művelőkocsik
 • Szedőkocsik
 • Növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei,
 • Palántanevelés és palántakezelés gépei
 • Növényházak működtetését szolgáló gépek

A támogatás mértéke, összege

 1. a) Az igényelhető támogatás 2 milliárd Ft
 2. b) Támogatás intenzitása: 40-70%

Pénzügyi feltételek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd Ft.

A pályázat időtartama

Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 5.

Amennyiben az Ön vállalkozása a fenti pontoknak megfelel, vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot:

További pályázattal kapcsolatos információ